ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ

Nnung มีนโยบาย สำหรับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับบริการทุกคน โดยข้อมูลต่างๆที่ท่านได้ให้ หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ไซด์ของพวกเรานั้น ท่านเห็นด้วยรวมทั้งตกลงว่าเป็นสิทธิ แล้วก็เจ้าของของพวกเรา ซึ่งพวกเราจะให้ความคุ้มครองปกป้องความลับ ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วอย่างยอดเยี่ยมที่สุด รวมทั้งจะไม่นำข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปเผยแพร่ หรือ ขาย ต่อ มือที่สามเด็ดขาด โดยพวกเราขอเรียนว่า ปัจจุบันนี้พวกเรา ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อปกป้องข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้ว ในเรื่องที่ข้อมูลส่วนตัวดังที่กล่าวมาแล้วถูก โจรกรรมโดยกระบวนการด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือหาย เสียหายอันเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยไหมว่ากรณีอะไรก็ตามทั้งปวง พวกเราขอรักษาสิทธิสำหรับเพื่อการไม่ยอมรับความยอมรับผิดจากเหตุดังที่กล่าวมาแล้วทั้งสิ้น

Nnung เคารพนับถือในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันที่เป็นผู้ส่งเสริม รายละเอียดทั้งสิ้นในช่องทางสำหรับสื่อสาร รวมทั้งแม้กระนั้นไม่จำกัดเฉพาะเนื้อความ รูปภาพ ข้อมูล ความเห็น แผนผัง ฐานข้อมูล กราฟฟิค ภาพถ่าย ภาพ เสียงหรือต้นแบบไฟล์เสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบรนด์รวมทั้ง HTML นับว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Achieve หรือสถาบันที่เป็นผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ (สุดแท้แต่กรณี) ซึ่งได้รับการปกป้องโดยชอบด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็สัญลักษณ์ และก็จะไม่มีการดาวน์โหลด ก๊อปปี้ ดัดแปลงแก้ไข ทำใหม่ พิมพ์หรือแบ่งในลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่ว่าท่านจะ ดาวน์โหลดรวมทั้ง/หรือสั่งพิมพ์สำเนาเนื้อหารายละเอียดดังที่กล่าวถึงแล้วเพื่อใช้เองโดยถูกกฎหมายและไม่ใช่เพื่อการค้าขายหรือเป้าหมายอื่นครู คนเขียนหลักสูตร เเละ ทาง Achieve ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการหยุดการใช้หรือเลิกใช้บัญชีของผู้รับบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือฝ่าฝืนสัญลักษณ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537และก็ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีก และก็โดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวพัน