เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เอ็นหนัง เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านวงการภาพยนตร์เป็นหลัก โดยข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้มาจากการเรียบเรียงจากแหล่งข้อมูลอื่น ที่น่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้สูงเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ เรามุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้

วิสัยทัศน์
เราต้องการจะสร้างฐานข้อมูลภาพยนตร์ภาษาไทยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

การพัฒนาในอนาคต
เราต้องการจะเป็นสื่อหลักทางด้านความบันเทิงด้านภาพยนตร์ ที่บริการครบทุกรูปแบบ